Drevona NR


obchod s drevom

krovy na mieru, stavebné rezivo, sušené rezivo, drevené obklady,
OSB dosky, KVH, BSH, impregnácia reziva

Predajňa: Zlatomoravecká cesta (za TOPGARDEN) NITRA

tel.: +421 37 656 3259
fax: +421 37 656 3264
GSM: +421 903 730 520

e-mail: drevonanr@gmail.com

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok / 08.00 - 16.00

Drevona NR s.r.o.,
Sídlo firmy: Jaseňová 2030/40, 949 01 NITRA
IČO: 46 025 413, Obchodný register OS Nitra, 28346/N

Drevona NR


obchod s drevom

Predajňa: Zlatomoravecká cesta (za TOPGARDEN) NITRA

tel.: +421 37 656 3259
fax: +421 37 656 3264
GSM: +421 903 730 520

e-mail: drevonanr@gmail.com

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok / 08.00 - 16.00

Drevona NR s.r.o.,
Sídlo firmy: Jaseňová 2030/40, 949 01 NITRA
IČO: 46 025 413, Obchodný register OS Nitra, 28346/N